Güncel Haber, Mücadele

24 KASIM’DA ULUSLARARASI EYLEM GÜNÜ İÇİN DEVRİM KARŞITI PRAHAAR-3 KAMPANYASINA (KIZILBAYRAK) KARŞI YÜRÜTÜLEN FAALİYETLERE DAİR RAPOR

Aşağıda, Hindistan devrimini desteklemek amacıyla uluslararası eylem günü için İsviçre’de gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bir rapor bulunmaktadır. Hindistan’daki Halk Savaşını Destekleme Uluslararası Komitesi, İtalyan bölümü, Hindistan’daki Halk Savaşını Destekleme Galiçya Komitesi ve diğer kanallar aracılığıyla Hindistan Komünist Partisi’ne (Maoist) gönderilmiştir. Hindistan’daki halk savaşının sürekli olarak moralimizi güçlendirdiği gibi, Hindistan’da savaşan herkesin moralini güçlendireceğini umuyoruz.

Hindistan Komünist Partisi Merkez Komitesi Sözcüsü’nün (Maoist) „24 Kasım Uluslararası Eylem Gününü Başarılı Hale Getirin“ çağrısına yanıtlik Faşist Modi Hükümeti tarafından yürütülen Prahaar Askeri Harekatına Karşı!“1, İsviçre’deki sosyalist devrimciler 24’e kadar geçen günlerde çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiler.lik kasım ayı — 10lik Hindistan Komünist Partisi (Maoist) lideri Yoldaş Kishenji’nin şehit edilişinin yıldönümü – bu vesileyle Hindistan’daki halk savaşını destekleyen uluslararası komiteler tarafından yayınlanmak üzere belgelediğimiz ve Hintli yoldaşların ve meslektaşlarının saflarında dolaşım için, mücadele morallerini artırmaya hizmet eden faaliyetler.

Proleter göçmenlerin oranının yüksek olduğu ve emperyalist uluslararası diplomasinin merkezi olan üç ulustan oluşan bir ülkede yaşayan biz İsviçre’nin sosyalist devrimcileri, proleter enternasyonalizmi tüm eylemlerimizin başlangıç noktası olarak alıyoruz. Tüm çalışmalarımız, dünya devrimi için kırmızı bir barikat ve temel alan ve komünizm için ideolojik-politik bir savaş alanı olarak kırmızı bir İsviçre, sosyalist bir konsey cumhuriyeti olma hedefimizle, doğal olarak uluslararası işçi sınıfı devriminin bir parçası olan ve hizmet eden bu ülkede sosyalist devrimin geliştirilmesine hizmet etmektedir. Hindistan’daki halk savaşının, dünyanın en gelişmiş ve şu anda dünyada yürütülen üç insan savaşından biri olduğunu düşünüyoruz (Filipinler ve Burma dışında2), Asya’nın bugün emperyalist zincirin gerçekten de en zayıf halkası olduğunu, Hindistan’da zincirin kırıldığını ve yeni bir dünyanın doğduğunu ve Hint devrimini desteklemenin ve bundan ders almanın bugün dünyadaki tüm komünistler ve devrimciler için büyük bir görev olduğunu göstermektedir.

Bugün Hindistan’daki halk savaşının kilit rolünü kavramak, 1st İsviçre Komünist Partisi Geçici Merkez Komitesi’nin (Kızıl Fraksiyon) plenumu – İsviçre Komünist Partisi’ni marksist-leninist-maoist, militarize ve bolşevize komünist bir parti olarak yeniden inşa etmek ve yeniden kurmak için çalışan fraksiyon – İsviçre’de sosyalist devrim için sınıf savaşı için savaşan bir komünist parti – başlıklı bir karar aldı: „Yaşasın Hint Devrimi!“3, aşağıdaki pasajı alıntılıyoruz:

Emperyalizm proleter devrimin arifesi ve olmaya da devam ediyor. Yavaş ama emin adımlarla, emperyalizmin gecesinin karanlığında ölmemiz kaderimizde varmış gibi görünse bile, Doğu’da, Hindistan’da bizi beşeri bilimler parlak geleceğine yönlendiren kırmızı bir güneş doğuyor. İşçi sınıfı, kitleler ve dünya halkları emperyalizmi yenecek, uluslararası işçi sınıfı devriminin dünya çapındaki stratejik taarruzu gerçeğe dönüştürecektir. Bugün, pek çok kişinin hayatını ve özgürlüğünü feda ettiği bu hedefe ancak insanların savaşıyla, devrimi, sosyalist sistemi savunmak için de kullanılacak devrimci stratejiyle, zaferle hüküm sürdüğünde ulaşılabileceğini açıkça görebiliyoruz. Ve komünizm mücadelesi bununla da bitmeyecek, çünkü sosyalizm konsolide bir sistem değil, sınıftan sınıfsız topluma geçiş aşaması, sosyalist yapılaşmanın devrimci süreci ve kesintisiz proleter kültürel devrimdir. Taleplerimiz oldukça basit: tek istediğimiz Dünya. Sınıfsız, ataerkilliksiz, insan tarafından sömürülmedik bir Dünya. Tek istediğimiz komünizm. Ve biliyoruz ki İsviçreli ve Hintli komünist bu kavgada barikatın aynı tarafında duruyorlar. Böyle yoldaşlara sahip olmak bizim için bir onurdur.

Hindistan’daki halk savaşı, işçi sınıfının kurtuluşu ve bugün yürütülen tüm insanlığın kurtuluşu için en kararlı savaştır. Hindistan’ın dört bir yanında sayısız devrimci halk komitesinin üzerinde dalgalanılan kırmızı bayrak sadece Hint işçi sınıfının, Hint kitlelerinin veya Hint halkının bayrağı değildir. Hayır, bu bizim de kırmızı bayrağımız. Uluslararası işçi sınıfının bayrağı, komünizmin bayrağı.“

Gelip gerçekleştirilen bazı faaliyetlere geleyim.

Pazar akşamı 21.st Kasım 2021, İsviçre Komünist Gençlik Birliği (Refounding Committee)4 ve anti-faşist mahalle girişimi Fight Back! büyük bir İsviçre şehrinin eteklerindeki işçi ve yoksul mahallesinde gizli bir toplu toplantı düzenledi. İnsanların istedikleri / ödeyebilecekleri her şeyi ödeyebilecekleri bir Hint yemeği büfesi vardı. Seferberlik, hindistan’da ortaya çıkan durumu açıklayan bir broşürle yapıldı, bir haftadan kısa bir sürede geniş bir insan ağı aracılığıyla dağıtıldı ve broşürleri insanlar okumayı bitirdikten sonra toplumsal değişim isteyen diğer güvenilir insanlara verme talimatlarını içeriyordu. Kullanılan seferberlik yöntemi tam bir başarıydı ve hem büyük işyerlerinde hem de işçi ve yoksul mahallelerde çok sayıda broşür yayılmasına izin verdi ve Hindistan’daki halk savaşını birçok genç proletaryalının ve yarı proletaryanın kalbinde ve zihninde gündeme koydu. Toplanan toplantıya kitlelerin seferber olmasının yanı sıra, çoğunlukla uzun çalışma saatleri nedeniyle katılamayan diğerleri, farklı eylem ve etkinlikler için seferber edildi veya komünist çalışma gruplarına katılmaları istendi. Toplantıda bulunan ve demokrat olmaktan ilericilere, sosyalist devrimcilere kadar uzanan tüm kitleler ya proletaryaya ya da yarı proletaryaya aitti ve çoğu daha önce devrimci bir kitle toplantısına katılmamıştı ya da genellikle devrimci siyasette yeniydi.

Eski Hindistan’ın sömürü ve sefaletini ve yeni bir Hindistan’ın bakış açısının yanı sıra sosyal bir program değil, bir genosidal kampanya olan Prahaar-3 „kuşatma ve yok etme“ kampanyasını kınayan kısa bir sunum yapıldı. Mevcut kitlelerden biri, bu kısa sunumda – sadece Hindistan hakkında değil – kapitalist okul sisteminin 10 yılında hiç öğrenmediği kadar çok şey öğrendiğini belirtti. Bu sunum Komünist Gençlik Birliği tarafından bir belge olarak yeniden çalışılmış ve bu raporun eki olarak çoğaltılmıştır.

Daha sonra, kısa bir belgesel film, Hindistan’ın Kırmızı Gelgiti5, gösterildi ve tartışıldı. Film, mevcut insanlar üzerinde muazzam bir etki yarattı ve sadece gereklilik değil, aynı zamanda devrimci savaşın stratejisi ve taktikleri hakkında da çok verimli bir tartışmaya yol açtı.

İşyerinde sömürü ve herkesin farklı sömürücü patronları hakkında çok fazla alışveriş ve rant vardı. Bunun yanı sıra, komünist teoriyi okuma ihtiyacı tartışıldı ve bu da mevcut kitlelerle birlikte tamamen yeni bir çalışma grubu kuruldu.

İlerici kitleler özellikle burada da Hindistan Komünist Partisi (Maoist) gibi bir örgüte ihtiyacımız olduğunu vurguladılar. Bu, eskiden böyle bir Parti’nin burada da var olduğunu, ancak fırsatçılar ve yalancı politikacılar tarafından tasfiye edildiğini açıklayan devrimciler tarafından derinleştirilmiştir. İsviçre Komünist Partisi’nin tarihi kısaca açıklandı ve konuşma daha sonra İsviçre işçi sınıfının önümüzdeki on yıl içinde iklim değişikliği, emperyalist yeniden yapılanma ve emperyalist saldırganlık savaşının getirdiği zorluklara hazır olması için böyle bir Parti’yi şimdiden yeniden kurmanın önemine yol açtı.

Kitlesel toplantının sonunda, devrimci rap kolektifi Yenan’ın bir üyesi, biri Hindistan’daki halk savaşının büyük ilerlemelerini kutlayan bir dizi yeni şarkı seslendirdi. Bu şarkı – Lal Salaam – yenan’ınyaklaşan E.P.’sinden bir single olarak piyasaya sürüldü.6

Yayılan broşürlerin yanı sıra, farklı kuruluşlar tarafından üretilen veya çoğaltılan birkaç poster de vardı. Bunlardan biri, web sitemiz tarafından 1 için üretilen bir posterdi.st „Hindistan’daki Halk Savaşını Destekleyin!“ sloganıyla Mayıs 2020’de. Hem Komünist Gençlik Birliği (Yeniden İnşaa Komitesi) hem de Fight Back! Dostlarımız tarafından bize gönderilen posterlerin dosyalarını burada yayınlıyoruz.

Belirsiz bir tarih, saat ve yerde silahlı bir ajitasyon ve propaganda eylemi gerçekleştirildi. bir İrlanda şenlik ateşinin etrafında toplandı – odun gibi çeşitli yanıcı malzemelerden inşa edilmiş, emperyalist süper güçlerin (ABD, Rusya ve Çin) ve İsviçre emperyalizminin bayraklarıyla „dekore edilmiş“ üç metreden uzun bir yapının yanı sıra Hint faşist politikacılar Narendra Modi, Amit Shaw ve Mohan Bhagwat’ın yüzleri yakıldı, Kitlelerin genosidal Prahaar-3 „kuşatma ve yok etme“ kampanyasına karşı öfkelerini göstermek, tıpkı Yeşil Av Operasyonu’nun yaptığı gibi başarısız olması kaçınılmazdır. Böylece, Hintli yoldaşlar tarafından yapılan „Modi, Amit Shaw ve Bhagwat’ın effigies yakma ve baskıcı planlarını ortaya çıkarma“ çağrısı yerine getirildi. Bu eylemin askeri bir karakteri vardı, bu da yurtdışındaki halk savaşlarına verilen desteğin İsviçre’deki devrimci hareketin güçlendirilmesine ve askerileştirilmesine nasıl yardımcı olduğunu açıkça gösteriyor. Eylem sırasında İsviçre-Almanca farklı sloganlar atıldı ve katılan kitleler bir ajitatör tarafından katılmaya teşvik edildi. Sloganlar şunları içerir:

  • Devletin saldırıları hiçbir yere varamaz! Hindistan’daki halk savaşını destekleyin!
  • Soykırımlarına karşı, her yerde direniş!
  • Direniş sınıf mücadelesi demektir! Lal salaam, lal salaam!
  • Yaşasın uluslararası dayanışma!

Buna ek olarak, kışkırtıcı, her isim çağrıldıktan sonra mevcut meslektaşlarının „sınıf düşmanı!“ ile cevap verdiği farklı emperyalist ve faşist politikacıların isimlerini haykırdı.

Son olarak, Yayın Kurulumuz, Hindistan Komünist Partisi Merkez Komitesi’ne (Maoist), Sözcüsü Yoldaş Abhay ve Genel Sekreteri Yoldaş Basavraj’a, Parti’nin tüm yöneticilerine, kadrolarına ve militanlarına, Halk Kurtuluş Gerilla Ordusu komutanlarına ve savaşçılarına, Dandakaranya devrimci halk komitelerinde yaşayan tüm halk kitlelerine en sıcak devrimci, enternasyonalist selamlarımızı iletmek istiyor. Bihaar ve Jharkand bugün ve Hindistan’daki halk savaşını desteklemek için eylemler yürüten diğer ülkelerdeki tüm meslektaşlarına. Hint halkı kaçınılmaz olarak zafer kazanacak ve kızıl güneş tüm Hindistan’da parlayacak.

HİnDİstan’DA HALK SAVAŞINI DESTEKLEYIN!

DEVRIMCI PRAHAAR-3 KARŞıTı KAMPANYA ILE AŞAĞı!

İsviçre, 24.11.2021
YAYıN KURULU
KIRMIZI BAYRAK

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Translate »