Kırıkkale F Tipinde Hak İhlalleri

Komünist-devrimci tutsakların Kırıkkale F Tipi Hapishanesi’nde üç ayda bir yaşadıkları hak ihlallerine dönük hazırladıkları rapor gazetemize ulaştı. Pandemiyle birlikte daha da artan ve eza evlerine dönüştürülen hapishanelerde komünist-devrimci tutsakların sesini duymak-duyurmak ve destek vermek herkesin insanlık görevi olmalıdır. Kırıkkale Hapishanesi’nde yaşanan hak ihlalelerini tutsaklar şu şekilde sıraladı; Hapishanelerde zaten eksik olmayan tecrit ve hak gaspları, […]

Devamını okuyun

Kırıkkale F Tipi Hapishanesi’nde Hak İhlalleri Artarak Devam Ediyor

“Komünist-devrimci tutsakların Kırıkkale F Tipi Hapishanesi’nde üç ayda bir yaşadıkları hak ihlallerine dönük hazırladıkları rapor gazetemize ulaştı. Pandemiyle birlikte daha da artan ve eza evlerine dönüştürülen hapishanelerde komünist-devrimci tutsakların sesini duymak-duyurmak ve destek vermek herkesin insanlık görevi olmalıdır. Kırıkkale Hapishanesi’nde yaşanan hak ihlalelerini tutsaklar şu şekilde sıraladı; Hapishanelerde zaten eksik olmayan tecrit ve hak gaspları, […]

Devamını okuyun

Kuzey İrlanda da Devrimci kitleler, İşgalci Emperyalistlerin Saldırılarına Karşı Kendilerini Savunuyorlar!

Geçtiğimiz iki hafta, Kuzey İrlanda’da büyük bir huzursuzluk gördü. Belfast ve Derry’nin çeşitli bölgelerinde ender büyüklükte isyanlar patlak verdi. Bu olaylar, İngiliz emperyalizminin İrlanda topraklarını işgalinden yana olan ve Brexit’in sonuçlarından endişe eden küçük sendikacıların işidir. Birkaç kez, emperyalizmin bu işbirlikçileri, İngiltere’nin ve onun monarşisinin yozlaşmış Kuzey İrlanda’nın gayri meşru işgaline karşı onlarca yıldır mücadele […]

Devamını okuyun

Mücadele Kadro Sorununu Çözen En İyi Okuldur-Kongre Belgelerinden Perspektif (5)

Çok açık ki ciddi bir kadro yetersizliği sorunumuz vardır. Böylesi bir meselenin doğrudan maruz kaldığımız tasfiyeci süreçle olan bağı akılda tutulmalı. Siyasi mücadele de kadrolar tayin edici önemdedir. Sadece devrimci teorinin üretilmesinde değil, pratiğe uygulanmasında da belirleyici olan kadrolardır. Eğer devrimci teoriyi derinden kavrayan ve çok yönlü gelişkin yeteneklere ve pratiğin deneyimlerinde sınanmış kadrolar yoksa […]

Devamını okuyun

“KÜRESELLEŞMENİN” ÇÖKÜŞÜ ve KAPİTALİZMİN NİTELİĞİ ÜZERİNE-MKP 3. Kongre Belgeleri (5)

“KÜRESELLEŞMENİN” ÇÖKÜŞÜ ve KAPİTALİZMİN NİTELİĞİ ÜZERİNEKapitalizmin niteliği üzerine yığınla yapılan, çarpıtma demagojiler ile şişirilip “kapitalizm köklü değişikliklere uğradı, insancıllaştı” diyen burjuvazinin tezini “Dünya sınıflar dünyası olmaktan küreselleşme yoluyla çıktı. Çıkarlarla karşılıklı bağımlılık oluştu” vs. ile işlemesine karşı partimiz 1. Kongrede şunu vurgulamıştır:“ “Küresel” denilen, kapitalizmin dünya çapındaki örgütlülüğü hiçte iddia edildiği gibi “yeni-köklü bir değişim” […]

Devamını okuyun

Emperyalist-Kapitalizmin İçinde Bulunduğu Durum ve Gelişmeleri İçeren Tespitlerimiz /3. Kongre Kararları (4)

Emperyalizmin küreselleşme evresi” yada “küresel emperyalizm evresi” toplumsal ve iktisadi realite ve temel yasalardan kopuk “evre” üreticileri ve savunucularının hiçbiri emperyalizmin nitelik olarak değişime uğradığına dair hiçbir yeni niteliğini savunmayı başarmış değiller. Sadece söyledikleri “sermaye daha fazla merkezileşti, sermaye ihracatında egemenlik kurmada, üretimde, dolaşım hızında ve spekülasyonda daha arttı vb. vs.” öteye gitmiyor. Bütün bunlar […]

Devamını okuyun

En Önemli ve Acil Görev Partinin Yeniden İnşaa Edilmesidir! 3.Kongre Belegeleri (Perspektif 4.)

Posta ile elimize ulaşan MKP 3. Kongre Belgelerini, sosyalist basın sorumluluğu ile yayınlıyoruz. Yazıları MKP MK  Perpektif yazısı  ve  3.Kongre Kararları  olarak 2 ayrı kategoride her gün yeni bölümleri yayınlayacağız. Devrimci Demokrasi Yayın Kurulu ***** 6- Sorunu Doğru Tespit Etmeliyiz Gerçeğe sadık kalmalıyız. Doğruyu yanlıştan ayrıt etmek için materyalizm düşüncesi ve diyalektik yöntemle tahlil etmeyi öğrenmeliyiz. Sorunların kaynağıyla ilgilenmeyen sabit fikirliler gibi […]

Devamını okuyun

Kızıldere Son Değil Savaş Sürecek

Kızıldere’de katledilişinin 40. yılında Mahir Çayan ve Yoldaşlarını devrimci sorumluluk, örnek oldukları kararlılık ve anılarını saygıyla ve değerlerimiz olarak sahipleniyoruz. Mahir Çayan, Saffet Alp, Sabahattin Kurt, Cihan Alptekin, Ömer Ayna,Hüdai Arıkan, Nihat Yılmaz, Ertan Saruhan, Ahmet Atasoy, Sinan Kazım Özüdoğru yaşamları ve mücadeleleri ile devrimci dayanışma, feda ruhu, savaş kişiliği, dağları devirme azmi ile her […]

Devamını okuyun

Myanmar’daki Darbe

Önsöz Medya, Myanmar’daki mevcut gelişmeyle ilgili makalelerle dolu. Özellikle batı medyasında , askeri canavarlar tarafından sahnelenen bir darbeyle vahşileştirilmiş bir kurban olarak “demokratik” rol modeli ve “kahraman” (hatta Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen) Aung San Suu Kyi’nin resmi çiziliyor . Ancak Myanmar’da gerçekte olan şey bir sessizlik perdesinin ardında yatıyor – Britanya sömürgeciliğinin haleflerinin hükümdarlığına karşı çeşitli fraksiyonlar, etnisiteler veya gruplar tarafından yönetilen devam […]

Devamını okuyun

Şirketin kendi toplama kampından Kongo’daki çocuk işçiliğine: Quandts’ın iş modeli

Peter Schaber Faşizm 21.yy da yeniden ve daha fazla egemenlerin ajandasına dahil edilmiş ve sistemin hızla sarsıcı krizinin nihai çözüm için yeni bir paylaşım savaşına hazırlandığı şu dönemde mercek altına yatırılmasıgereken güncel bir sorundur. Hangi sınıf tabanına dayandığı kadar hangi sınıflar için devreye konulmak istenen bir siyasal rejim olduğuna dünden bugüne ışık tutacak iyi kotarılmış […]

Devamını okuyun