Mücadele Kadro Sorununu Çözen En İyi Okuldur-Kongre Belgelerinden Perspektif (5)

Çok açık ki ciddi bir kadro yetersizliği sorunumuz vardır. Böylesi bir meselenin doğrudan maruz kaldığımız tasfiyeci süreçle olan bağı akılda tutulmalı. Siyasi mücadele de kadrolar tayin edici önemdedir. Sadece devrimci teorinin üretilmesinde değil, pratiğe uygulanmasında da belirleyici olan kadrolardır. Eğer devrimci teoriyi derinden kavrayan ve çok yönlü gelişkin yeteneklere ve pratiğin deneyimlerinde sınanmış kadrolar yoksa […]

Devamını okuyun

“KÜRESELLEŞMENİN” ÇÖKÜŞÜ ve KAPİTALİZMİN NİTELİĞİ ÜZERİNE-MKP 3. Kongre Belgeleri (5)

“KÜRESELLEŞMENİN” ÇÖKÜŞÜ ve KAPİTALİZMİN NİTELİĞİ ÜZERİNEKapitalizmin niteliği üzerine yığınla yapılan, çarpıtma demagojiler ile şişirilip “kapitalizm köklü değişikliklere uğradı, insancıllaştı” diyen burjuvazinin tezini “Dünya sınıflar dünyası olmaktan küreselleşme yoluyla çıktı. Çıkarlarla karşılıklı bağımlılık oluştu” vs. ile işlemesine karşı partimiz 1. Kongrede şunu vurgulamıştır:“ “Küresel” denilen, kapitalizmin dünya çapındaki örgütlülüğü hiçte iddia edildiği gibi “yeni-köklü bir değişim” […]

Devamını okuyun

Emperyalist-Kapitalizmin İçinde Bulunduğu Durum ve Gelişmeleri İçeren Tespitlerimiz /3. Kongre Kararları (4)

Emperyalizmin küreselleşme evresi” yada “küresel emperyalizm evresi” toplumsal ve iktisadi realite ve temel yasalardan kopuk “evre” üreticileri ve savunucularının hiçbiri emperyalizmin nitelik olarak değişime uğradığına dair hiçbir yeni niteliğini savunmayı başarmış değiller. Sadece söyledikleri “sermaye daha fazla merkezileşti, sermaye ihracatında egemenlik kurmada, üretimde, dolaşım hızında ve spekülasyonda daha arttı vb. vs.” öteye gitmiyor. Bütün bunlar […]

Devamını okuyun

En Önemli ve Acil Görev Partinin Yeniden İnşaa Edilmesidir! 3.Kongre Belegeleri (Perspektif 4.)

Posta ile elimize ulaşan MKP 3. Kongre Belgelerini, sosyalist basın sorumluluğu ile yayınlıyoruz. Yazıları MKP MK  Perpektif yazısı  ve  3.Kongre Kararları  olarak 2 ayrı kategoride her gün yeni bölümleri yayınlayacağız. Devrimci Demokrasi Yayın Kurulu ***** 6- Sorunu Doğru Tespit Etmeliyiz Gerçeğe sadık kalmalıyız. Doğruyu yanlıştan ayrıt etmek için materyalizm düşüncesi ve diyalektik yöntemle tahlil etmeyi öğrenmeliyiz. Sorunların kaynağıyla ilgilenmeyen sabit fikirliler gibi […]

Devamını okuyun

Kızıldere Son Değil Savaş Sürecek

Kızıldere’de katledilişinin 40. yılında Mahir Çayan ve Yoldaşlarını devrimci sorumluluk, örnek oldukları kararlılık ve anılarını saygıyla ve değerlerimiz olarak sahipleniyoruz. Mahir Çayan, Saffet Alp, Sabahattin Kurt, Cihan Alptekin, Ömer Ayna,Hüdai Arıkan, Nihat Yılmaz, Ertan Saruhan, Ahmet Atasoy, Sinan Kazım Özüdoğru yaşamları ve mücadeleleri ile devrimci dayanışma, feda ruhu, savaş kişiliği, dağları devirme azmi ile her […]

Devamını okuyun

Şirketin kendi toplama kampından Kongo’daki çocuk işçiliğine: Quandts’ın iş modeli

Peter Schaber Faşizm 21.yy da yeniden ve daha fazla egemenlerin ajandasına dahil edilmiş ve sistemin hızla sarsıcı krizinin nihai çözüm için yeni bir paylaşım savaşına hazırlandığı şu dönemde mercek altına yatırılmasıgereken güncel bir sorundur. Hangi sınıf tabanına dayandığı kadar hangi sınıflar için devreye konulmak istenen bir siyasal rejim olduğuna dünden bugüne ışık tutacak iyi kotarılmış […]

Devamını okuyun

Kadınların Eylemleri Avrupa Kentlerinde Sürüyor

İstanbul konvansiyonunu bir gecede iptal edilmesi, Gergerlioğlu nun Milletvekilliğinden çıkarılması ve HDP’ye kapatılma davası, Cumartesi annelerinin Galatasaray ve Beyoğlu sokaklarındaki yıllardır süren eylemlerinin polis şiddeti ve yargı baskısı ile Erdoğan iktidarının yeni dönem konseptine karşı kadınlar ve demokrasi bileşenleri Türkiye de olduğu gibi Avrupa’da da yükselen bir eylem dalgası ile yanıt veriyorlar. Brüksel, Roma, Basel, […]

Devamını okuyun

En Önemli ve Acil Görev Partinin Yeniden İnşaa Edilmesidir! 3.Kongre Belegeleri (Perspektif)

Posta ile elimize ulaşan MKP 3. Kongre Belgelerini, sosyalist basın sorumluluğu ile yayınlıyoruz. Yazıları MKP MK  Perpektif yazısı  ve  3.Kongre Kararları  olarak 2 ayrı kategoride her gün yeni seçimleri yayınlayacağız. Devrimci Demokrasi Yayın Kurulu ***** İşaret edilenin anlamı şudur: Maoist komünistlerin bir parti inşa etme sorunları vardır. Yoldaşlarımız, dostlarımız, parti kitlesinin gözleri üzerimizdedir. Büyük komünizm amacına uygun partinin inşa edilip edilmeyeceği beklentisi sürmektedir. […]

Devamını okuyun

Emperyalist-Kapitalizmin İçinde Bulunduğu Durum ve Gelişmeleri İçeren Tespitlerimiz /3. Kongre Kararları (2)

1) Emperyalist-Kapitalist Dünya Ekonomisi Krizden Çıkamıyora) Serbest rekabetçi dönemden tekelci aşamaya evrilen kapitalizmin içsel karakterine uygun olarak her ciddi kriz genel nitelik alır. Genel krize dönüşen ve dünyayı etkisi altına alan iktisadi krizlerin niteliğini tek tek yada birkaç ülkeyi, belli bölgeleri etkisi altına alan ve belli merkezleri tahrip eden krizlerle karıştırmamak gerekir. Dünya ekonomisinin birbirine […]

Devamını okuyun

MKP 3.KONGRE KARARLARI (1)

Posta ile elimize ulaşan MKP 3. Kongre Belgelerini, sosyalist basın sorumluluğu ile yayınlıyoruz. Yazıları MKP MK Perpektif yazısı ve 3.Kongre Kararları olarak 2 ayrı kategoride her gün yeni bölümleri vererek yayınlayacağız. Devrimci Demokrasi Yayın Kurulu ***** MKP 3.KONGRE BELGELERİSınıf savaşımı, Maoist Komünist Partisi’ne toplumun gerisinde kalmayı değil, ileriye doğru adım atmayı emretmektedir. MKP, soyut ve […]

Devamını okuyun