Emperyalist-Kapitalizmin İçinde Bulunduğu Durum ve Gelişmeleri İçeren Tespitlerimiz /3. Kongre Kararları (4)

Emperyalizmin küreselleşme evresi” yada “küresel emperyalizm evresi” toplumsal ve iktisadi realite ve temel yasalardan kopuk “evre” üreticileri ve savunucularının hiçbiri emperyalizmin nitelik olarak değişime uğradığına dair hiçbir yeni niteliğini savunmayı başarmış değiller. Sadece söyledikleri “sermaye daha fazla merkezileşti, sermaye ihracatında egemenlik kurmada, üretimde, dolaşım hızında ve spekülasyonda daha arttı vb. vs.” öteye gitmiyor. Bütün bunlar […]

Devamını okuyun

En Önemli ve Acil Görev Partinin Yeniden İnşaa Edilmesidir! 3.Kongre Belegeleri (Perspektif)

Posta ile elimize ulaşan MKP 3. Kongre Belgelerini, sosyalist basın sorumluluğu ile yayınlıyoruz. Yazıları MKP MK  Perpektif yazısı  ve  3.Kongre Kararları  olarak 2 ayrı kategoride her gün yeni seçimleri yayınlayacağız. Devrimci Demokrasi Yayın Kurulu ***** İşaret edilenin anlamı şudur: Maoist komünistlerin bir parti inşa etme sorunları vardır. Yoldaşlarımız, dostlarımız, parti kitlesinin gözleri üzerimizdedir. Büyük komünizm amacına uygun partinin inşa edilip edilmeyeceği beklentisi sürmektedir. […]

Devamını okuyun

MKP: “Yaşasın Partimizin 3. Kongresi“

Posta ile elimize ulaşan MKP 3. Kongre Belgelerini, sosyalist basın sorumluluğu ile yayınlıyoruz. Yazıları MKP MK Perpektif yazısı ve 3.Kongre Kararları olarak 2 ayrı kategoride her gün yeni bölümleri vererek yayınlayacağız. Devrimci Demokrasi Yayın Kurulu ***** MKP 3.KONGRE BELGELERİ /1 (MKP MK Perspektif yazısı )Enternasyonal Proletarya, Emekçi halklarımız, Yoldaşlar, Kaypakkaya Geleneğinin çeperindeki Yoldaşlar, Dostlar !Partimiz […]

Devamını okuyun

Ulusal Baskı Burjuvazinin Politikasıdır

Ulusal sorunu olmayan ülkelerdeki sınıf hareketinin gündeminde ulusal sorun olmaması ne kadar olağan ve anlaşılırsa Türkiye’deki sınıf hareketinin gündeminden ise ulusal sorunun hiç düşmemesi de bir o kadar olağan ve anlaşılırdır. Çünkü Kürt ulusuna yapılan milli baskı hafiflemek yerine gün geçtikçe şiddetlenmektedir. Sadece Kürtlere yapılan baskıyla da sınırlı değil, Arap, Rum, Ermeni, Yahudi, Pomak, Laz, […]

Devamını okuyun

“TANIMIYORUZ” VE “TANIMAYIN” RETORİKLİ “TECRİT ET KURTUL” ÇARPIK DEMOKRASİ ANLAYIŞINDA FİLİZLENEN TAHAMMÜLSÜZLÜK

Demokrasi sınıf karakteridir. Sınıflar üstü ve demokrasi yoktur. Proleter demokrasi temsil ettiği sınıfların siyasi amacı, yönetim biçimi, kültürü bakımından burjuva demokrasisinden ayrılır. İnsanı köleleştirerek sömürenlerin dayandığı demokrasi ile sömürülenlerin sömürüye dayalı toplum düzenini ortadan kaldırarak kurdukları demokrasi yan yana konulamaz, aynılaştırılamaz. İki uzlaşmaz sınıfın yönetim biçimi özleşmez özüne uygun olarak farklı olacaktır. İşçi sınıfı ve […]

Devamını okuyun