Uluslararası finansal sermaye 100 milyar doları ele geçirmeyi hedefliyor!

Dünya ekonomisinin yukarıdan aşağıya yeniden örgütlenmesi, gelecek için bir öneri değildir. Dünya anlamsız bir hapishanede kilitli kalırken güncelleniyor.Küresel kilitlenmenin başlangıcından bu yana en moda yatırım alanı, küresel sermaye akışlarını belirli bir onaylanmış şirket hisse senedi ve tahvil grubuna kaydıran sözde ESG yatırımıdır. En azından geçen yüzyıldan beri en tehlikeli ve en az anlaşılan değişikliklerden biri.BM’nin „sürdürülebilir ekonomisi“, […]

Devamını okuyun

Emperyalist-Kapitalizmin Giderilemeyen Genel Krizi Türkiye’de Karşılığını Buluyor

Emperyalist-kapitalist sistem ve üretim tarzına içkin olan ve kapitalizm yok edilmeden ortadan kalkmayacak çelişkiler, ona özgü tüm bu karşıtlıklar hala dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgını gibi olağan üstü şartlarda hafiflemez, bilakis şiddetlenerek ağırlaşır. Ekonomiyle ilgili kurumlar, emperyalist tekellerin sözcüleri tarafından dünya iktisadında 2021 yılında yüzde sekiz ile on arasında daralma beklentisi açıklanmaktadır. Türkiye’nin sanayi üretimi […]

Devamını okuyun

Sağcı Rejimler, Tekeller ve Devlet

Kancha Ilaiah Shepherd Küreselleşmiş bir dünya pazarında tekeller, karargahlarının ülkelerindeki demokratik devlet aygıtını daha önce hiç olmadığı kadar kontrol edebilecekleri bir şekilde büyüyor. Sağ kanat partiler, tekelci evlerin tam desteğiyle iktidara geldiklerinde, tekelciler ile pazarlarına erişimlerinin herhangi bir engel olmaksızın izin verilmesi gereken parti arasında bir sözleşme vardır. Sözleşmenin bir kısmı, tekelcilerin seçimleri finanse etmesi ve karşılığında […]

Devamını okuyun

ÜRETENLER AÇ SERMAYEDARLAR İSE LÜKS VE ŞATAFAT İÇİNDE

Yalan, dolan, çarpıtma ve manipülasyon üretme merkezleri burjuva medya tekeline rağmen toplumsal gerçekler gizlenemiyor. Savaş medyası egemen sınıf refleksi ile AKP hükümeti, ebedi liderleri RTE ve en önemlisi de devlete hakim bürokrasi ile tam uyum içinde Türkiye ve K. Kürdistan proletaryası, tüm emekçi halklarımızı aldatma görevini yerine getirmektedir. İşçiler, emekçi köylüler, küçük esnaflar, çeşitli mesleklerden […]

Devamını okuyun

Sömürü ve Baskı Aracı: Koronavirüs

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgın hastalığı üzerinden aylar geçti. Aşı çalışmaları devam etmekle birlikte salgın hız kesmeden yayılıyor. Ve en çok etkilenen kesim elbette emekçilerdir. Test yaptırabilmek, tedavi olmak, dengeli beslenip dinlenebilmek işçi sınıfı ve emekçi kesimler açısından sorundur. Sadece ülkemizde değil, dünya çapında emekçiler için salgın kabusa dönmüş durumdadır. Burjuvazi salgını fırsata çevirerek kitlesel işten çıkarmaları […]

Devamını okuyun

Küresel teknoloji şirketleri Belarus rejimini ve Belarus ‚devrimini‘ nasıl mümkün kılıyor?

Maryia Sadouskaya-Komlach Belarus’un başkenti Minsk’te Lukashenka’ya karşı protesto mitingi. Fotoğraf CC BY-SA 3.0: Homoatrox / Wikimedia Commons . Bazı hakları saklıdır. Belaruslular, uzun süredir hükümdar olan Alyaksandr Lukashenka’yı polis şiddetine ve soğuğa göğüs gererek protesto etmeye devam ediyor. AB, Belaruslu yetkililere ve işletmelerine karşı üçüncü yaptırım paketini hazırlarken , Batı’nın özellikle belirli BT ürünlerinin arzını yasaklamayı düşünmek için daha fazla ekonomik baskı uygulaması talepleri […]

Devamını okuyun

ELVERİŞLİ KOŞULLAR VE SINIF MÜCADELESİ

Hakim sınıflar cephesinden durum net ve anlaşılır, egemen olmanın avantajı ile medya tekeli, siyasetçiler ve diğer tüm araçlar kullanılarak toplumsal olgular ters yüz ediliyor. İşletmeler kapanıyor, iç bin sayısını aşan konkordato (iflas erteleme) ilanı, iflas bayrağını çekecekleri açık olan küçük üreticiler, yüzde 35’leri bulan enflasyon, sonu gelmeyen zamlarla hergün değişen ürün fiyat etiketleri, yoksulun yaşam […]

Devamını okuyun

KRİZ DERİNLEŞİYOR HALK YOKSULLAŞIYOR

Haber Merkezi: Ekonomik kriz Türkiye’de derinleşiyor. Emperyalizme bağımlılık ise artıyor. Bu durumun emekçi halk kitleleri açısından anlamı şudur: büyüyen işsizlik, ücretlerin düşmesi, artan vergiler, metaların pahalılaşması, küçük köylülüğün ve küçük mülk sahipleri üreticilerin yıkıma uğramasıdır. Hali hazırda dışa bağımlılığın olmadığı bir tarım ürünü kalmamıştır. Yüksek borçluluğun döndürülemez boyutlara ulaşması iktisadi çöküş sinyallerinin yanıp sönmesini gösteriyor. […]

Devamını okuyun

Küba’da Havlu attı*

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz Canel, 10 Aralık’ta, 2021’den itibaren parasal birleşme, yabancı yatırıma daha fazla açıklık ve adada dolar dolaşımının serbest bırakılmasını içeren yeni bir ekonomik plan açıkladı. 1 Ocak’tan itibaren, doların ada içindeki dolaşımını kontrol etmek için 1994 yılında yaratılan konvertibl peso (CUC) sona erecek. Ürünler ve hizmetler Küba pesosu (CUP) veya yabancı […]

Devamını okuyun