Halk Savaşında Örnek Bir Komutan Ali Haydar Yıldız

O Türkiye ve Kuzey Kürdistan cografyasında isyanlarla mayalanmış, acı ve yoksulluğun devrime hazırladığı bir bozkırda Komünist perspektifle çakan umut yüklü kıvılcımdı. Henüz doğumla yaşam arasında geçiş sancıları yaşayan en zifiri karanlıkta, fırtınalı yıllarda devrimin harlanmasında kor ateşi idi. Komünistlerin sürece müdahalesinde bir çok yokluklarla yüzyüze iken zafere kilitlenmenin kararlılığında, ilk saldırıların… nereden ve nasıl başlamalının […]

Devamını okuyun

“Sınıf Teorisi’nin Dünya-Türkiye-KuzeyKürdistan’da Siyasi Durum” Analizine Eleştirel Bakış.

Ortadoğudaki halk ayaklanmalarının içinde olan (hali hazırda kürtlerin 4 ülkede savaş verdikleri unutulmamalıdır) Kürdistanın devrimci durumu görülmeden hiçbir politik taktik, siyasi tespit, Türkiye ve Kürdistan devrimci -devrim perspektifi haline gelemez.

Devamını okuyun

Sağ Oportünizme Karşı Durmak,Parti Birliği ve İlerlemesinin Güvencesi, Kaypakkayacı Çizgisinin Vazgeçilmez Görevidir!

Bugünde Kaypakkayacı partinin karşılaştığı en önemli ideolojik dönüşüm kavşağında karşımıza çıkan sorunun gerçek boyutlarıyla tartışılmasından korkan oportünist bir anlayış vardır

Devamını okuyun

Parti İlkelerini Savun, Kaypakkaya Güzergahında İlerle, MLM ideolojisiyle Sağ Oportünizme Karşı Dur!

Dünyanın herhangi bir ülkesinde her parti ve örgütün politik, ideolojik, siyasi çizgisi sadece dar kendi ulusal sınırları içinde bir olguymuş gibi ele alınamaz. Bu örgüt ve partiler uluslararası ideolojik siyasi akımların birer parçasıdır Parti, öznelci, darbeci çizgiyi bertaraf edecektir. Açılan yol ayrılık değil partiyi yeniden örgütlemenin yoludur.

Devamını okuyun

Devrimci Halkın Günlüğü Neyin Ürünüdür ?

Her örgütlenme bir ideolojinin ürünü olduğu gibi sınıfsal, siyasi amaca hizmet eder. Marxizm,Leninizm, Maoizm bilimsel dünya görüşüyle donanan komünist hareketin bütün örgütlenmeleri devrimci işçi sınıfı, emeçli köylülük, geniş halk kitlelerinin devrim amacı uğruna mücadele yürütür. Kaypakkaya güzergahında komünizm ideolojisinin savunucusu ve halkın örgütlenme aracı olan yayın organları bedeller ödeyerek sansür, yasaklama, engelleme, işkence ve katliamları […]

Devamını okuyun